preskoči na sadržaj

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Login

Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2014.

Ukupno: 976748
Ovaj mjesec: 2381
Ovaj tjedan: 3
Danas: 3
 

Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. studenoga 2011. god. usvojen je Financijski plan  Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka za razdoblje 2012.-2014. god.

 

 

FINANCIJSKI PLAN ŠKOLE ZA RAZDOBLJE 2012.-2014.

 

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (u daljnjem tekstu: Škola) javna je ustanova registrirana za odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje školske spreme i nastavak školovanja. Škola je temeljem Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) te Statuta Škole upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-02/1691-3.

 

Školske 2011/12. godine školu pohađa 810 učenika raspoređenih u 36 razrednih odjela u zanimanjima ekonomist, poslovni tajnik, upravni referent, upravni referent-TEŠ u četverogodišnjem trajanju, te od ove školske godine program administrator u trogodišnjem trajanju za učenike s oštećenjem vida i utjecajnim teškoćama u razvoju (rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa klasa: UP/I-602-03/11-05/00106, Ur. broj: 533-09-11-0002 od 18. srpnja 2011.)

U odnosu na prethodnu godinu ukupni broj učenika manji je za 40,  što nije znatnije utjecalo na raspodjelu nastavnih sati niti znatnije umanjilo broj zaposlenika.

U Školi su  93 zaposlenika, od čega 68 nastavnika, 8 stručnih suradnika, 2 člana medicinskog osoblja za potrebe učenika s teškoćama, te 15 zaposlenika koji pripadaju administrativno-tehničkim službama.

Sukladno Godišnjem planu i programu rada Škole izvode se nastavni planovi i programi koji pripadaju  području rada ekonomija, trgovina i poslovna administracija:

  1. ekonomist
  2. poslovni tajnik
  3. upravni referent
  4. administrator

 

Osnovni cilj Škole je osposobiti učenike za svijet rada i nastavak školovanja te u skladu s odrednicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma poticati i razvijati komunikacijske, jezične i informatičke kompetencije. Odlukom MZOŠ o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje ekonomist (Klasa.602-03/11-05/00060, Ur.broj: 533-09-11-007 od 13. lipnja 2011.) Od početka školske 2011/12. uvedene su značajne promjene strukovnih sadržaja u skladu sa zahtjevima poslodavaca. Ove izmjene prate izradu standarda zanimanja i kvalifikacija za isto zanimanje, a usmjerene su na poboljšanje strukovnih kompetencija koje zahtijeva suvremeno tržište rada.

 

Od školske 2010/11. škola sudjeluje u programu cjeloživotnog učenja Agencije za mobilnost i programe Europske unije Comenius - multilateralna školska partnerstva pod nazivom „Poslovne ideje budućnosti“ zajedno s još šest škola iz različitih europskih zemalja. Odlukom AMPEU školi su dodijeljena sredstva u iznosu od 22.400 eura. Prva faza ugovora obuhvaća dvogodišnju provedbu aktivnosti/mobilnosti. Za to je odobreno 18 000 eura (80% sredstava) po srednjem tečaju HNB (1 euro = 7,26 kn) što na dan isplate iznosi 130.400,00 kn. Ostatak se isplaćuje po završetku projekta nakon provjere projektne dokumentacije i evaluacije završnog izvješća u drugoj polovini 2012. U prvoj godini provedbe realizirano je ukupno 8 mobilnosti (4 učenika, 3 profesora i jedan predstavnik osnivača) a Škola je bila domaćin trećeg susreta Škola partnera u svibnju o.g. Kao rezultat prve godine rada nastala je višejezična brošura izdana uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije te CD s prikazom svih projektnih aktivnosti.    

Škola je 18.-20. travnja  2011. obilježila 100-tu obljetnicu rada  i djelovanja što je zahtijevalo i povećanje sredstava za reprezentaciju u odnosu na prethodne godine. Izdana je monografija s prikazom aktivnosti u posljednjih pet godina, plaketa s logom Škole a 20. travnja održana je svečana akademija u prostoru Filodramatice.

Tijekom godine redovitim i vlastitim sredstvima izvršeni su potrebni radovi u kabinetima informatike, kompjutorske daktilografije, vježbovne tvrtke te učionicama g razreda (učenici s posebnim potrebama) čime je omogućeno da 80 računala ima pristup internetu uz odgovarajuću antivirusnu zaštitu. Za 2012. godinu planiramo izvršiti radove u kabinetu knjigovodstva na računalu i kompjutorske daktilografije na prvom katu čime bi cijeli proces završio. Računalna mreža je izložena kvarovima pa se za održavanje izdvajaju značajnija financijska sredstva. 

 

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća:

  1. programe za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja ekonomist, upravni referent, poslovni tajnik i komercijalist
  2. programe prekvalifikacije za navedena zanimanja
  3. programe osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova- prema natječaju kojeg objavljuje Zavod za zapošljavanje

Ovim sredstvima financira se održavanje nastave, prostor i oprema a eventualni višak namjenski se koristi za podizanje kvalitete nastave (popravci, nabava sitnog inventara i sl.)  

 

 

 

 

preskoči na navigaciju